تولید محتوای سئو برای تازه کارها

تولید محتوای سئو برای تازه کارها

تولید محتوای سئو برای تازه کارها  هم بخش بعدی برای سئو برای تازه کارها می باشد که باید توجه ۷۵% به آن داشته باشید .

ابتدا یکسری عادت مناسب که باعث تولید محتوای سئو برای تازه کارها  میشود را برای شما میگوییم :

  • محتوایی تولید کنید با عشق <3  یعنی خودتان دوست باشید چندین بار بعد از تمام شدن آن را بخوانید .
  • بخش تولید محتوای شرکت خود را همیشه زیر نظر داشته باشید و محتوایی واقعی تولید کنید .
  • همیشه از مزایا نگویید با مشتریان رو راست باشید نقاط ضعف سیستم را هم بیان کنید تا با دید باز مشتریان خرید کنند .
  • دو برابر زمانی که برای نوشتن یک محتوا صرف میکنید ، صرف جمع اوری اطلاعات کنید .
  • محتوایی تولید کنید که تمامی مشکلات را به صورت یکجا و تا جایی که عمل شما اجازه میدهد بیان کنید .

(از در میان گذاشتن اطلاعات علمی نترسید ، اگر دانش شما اینقدر است که با بیان تمام می شود شما نادان هستید)

  • مشتریان خود را با سیستم درگیر کنید و خودتان را با مشتریان ! این یک نیاز اصلی محتوا است که نیاز به انتقاد و بررسی توسط دیگران دارد .
تولید محتوای سئو برای تازه کارها
تولید محتوای سئو برای تازه کارها

ادامه خواندن “تولید محتوای سئو برای تازه کارها”